Fahad Hussayn Couture

Dara Shikoh Aur Sunehri Churail – The Grand Coronation

October 19, 2017

Sunehri ka talism toot chukka tha. Shikast khorda chrail waqt ki parton main ghayab ho gai thai. Ab na Sunehri churail thi na sunehri mahal, na Roshan Ara na roshan mahal. Sunehri ka fasana e ajaib kal ki justuju main kisi aur zamanay main tulu honay ko koshan ho chukka tha.

Shehanshah Shahjehan khaliq se ja mile aur Azeem ul Shan Shehenshah Dara Shikoh ki rasme tajposhi us jah o jalal se hui ke tareekh e Hindustan man missal nahi milti. Takht e taoos per tashreef farma Shehanshah e Baland Iqbal Dara Shikoh e Azam ne nimaz e Juma ki aazan suni aur Jama masjid ka qasad kia. Pehlu main mojud Malika e Hindustan Sultam Nadira Begum ne deegar begmaat ke sath Deean e Aaam se Shahi Mahal ka rukh kia.

Ameeron waziron, saalaaron auur mansabdaron ke jilo main Dara Shikoh Jama Masjid ki dehleez se par hua to Qazi ul Quzza’ ne ehlan kia;

“Maheenpur e Khilafat, Zil e Ilahi, Aalam panah, Shehanshah e Hindustan o Shah e Baland Iqbal Sultan Dara Shikoh e Azam Noor Rabbani apni riaya ko takhatub ka sharf ata ker rahy hain. Tavaqqoh ki jati hai ke irshadaat e aaliya ko gosh e dil se sama’at kare gi aur khuloos e qalb se amal kare gi.”

Dara mimber per khara hua, nimazion per nigah dali aur mukhatib hua;

“Logo!

Insan per do qism ke faraiz ayad kiye gaye hain. Aik woh jo uske aur parvardigaar ke mabain hain aur dusre insano k darmiyaan. Faraiz e ilahi main kotahi ko khuda ki rehmat e be-paayaan per chorna.

Lekin!

Agar hum ne tumhare huqooq ko paamal kiya.

Tumhari muqaddas o mehram auraton per mujrimana nazar ki.

Tum se qarz manga aura da na kia.

Tum ko hirs mainaa ker zalimana mehsul ke bojh talay de dia.

Tum insaaf mangne aaye aur hum ne mounh pher lia.

Tum zalim ki shikayat le ker aaye aur hum ne talwar ko ghulaaf ker lia.

Tum sawal le ker aye aur hum ne sukoot ikhtiyar kia.

To tum ko qasam hai us zaat ki jis ko aziz rakhte ho, kharay jo jana aur is muqaddas maqam per apna haq mangna. Agar hum aajiz ho jayen to hamari botiyan ura ker isi shajehani masjid ki seerhiyon per daal dena.

Aur

Azeem Hindustan ki qasam jo koi is azeem saltanat se ghaddari keray ga us ke sath sakht sulook kia jaye ga chahay woh hamari saga bhai keun na ho. Aurangzeb ki ghaddari saza e maut ki mutqazi hai magar ham rehm e sultani ke sabab us ki jan bakshte huay usay usi mahal main tahayat nazrbandi ka hukm sadir kerty hain jahan Shehanshah marhoom ne apni zindgi ke akhri ayam basr kiye.

Hamari dua hai ke khuda Hindustan per aman o mahabbat aur taraqqi ka suruj sada tulu rakhay.

Amen!

Suma Amen!”

 

 

You Might Also Like